Späť na Vnútroblok.

O Vnútrobloku

Kto sme a čo robíme?

Vnútroblok je občianska iniciatíva združujúca nápady, projekty a hlavne ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejný priestor v kontexte občianskej spoločnosti. Veríme, že dobrý verejný priestor potrebuje dobrých ľudí. Že dobrý priestor je udržateľný, sociálne inkluzívny, dynamický a inovatívny a jeho tvorcovia sú emancipovanými občanmi, ktorí si uvedomujú rovnako demokratické slobody, ako aj k nim patriacu zodpovednosť. Veríme, že zlepšenie kvality verejného priestoru prinesie zlepšenie kvality občianskej spoločnosti a naopak.

Vnútroblok vymýšľa a realizuje mestské projekty zamerané na verejné priestory a komunity. Popritom skúma mesto a hľadá súvislosti, problémy a riešenia, ktoré by pomohli pretvárať mesto na miesto pre ľudí.

Občianske združenie

Vnútroblok bol oficiálne založený v lete 2012 formou občianskeho združenia. Funguje ako otvorená platforma s niekoľkými stálymi výkonnými koordinátormi a ďalšími členmi, ktorí spolupracujú na konkrétnych projektoch.


Michal Štassel

Štatutárny zástupca, projektový koordinátor, Mobilné záhrady, Maringotka

Michal je grafický dizajnér so záujmom o podnikanie s pridanou hodnotou niečoho dobrého. Popri starostlivosti o vizuálnu identitu, komunikáciu a promo projektu a jeho aktivít je Michal zanietený a zručný realizátor aktivít, ktoré vie odpromovať.


Sandra Štasselová

Projektová koordinátorka, Mobilné záhrady. Konzultantka projektu Maringotka. Prezentátorka.

Sandra vyštudovala Urban studies a podporu sociálneho potenciálu miest považuje za zásadnú a absentujúcu stratégiu v Bratislave. Vo Vnútrobloku stála pri zrode projektu Mobilné záhrady a po megaúspešnej prvej sezóne projektu sa chce ďalej venovať experimentovaniu s podporou lokálnej ekonomiky a umelcov/kultúrnych aktivít, ktoré majú potenciál rozprúdiť sociálny a ekonomický život. Sandra vie písať, vymýšľať, fundraisovať a rozprávať sa s ľuďmi.


Michal Maco

Mišo je postgraduálny študent zaujímajúci sa o teóriu commons v mestskom priestore a projekt Mobilné záhrady je preňho živým laboratóriom, v ktorom plánuje sledovať nové prístupy k spravovaniu spoločného územia. Okrem iného momentálne vyvíja experiment skúmajúci kolektívne rozhodovanie a mieru participácie aktérov v území.


Veronika Kovácsová

Veronika je medzinárodne pôsobiaci urban designer. Získala viacero cien za svoje doterajšie práce v oblasti kvality mestského života, posledné roky pracuje na štúdii o mestskej klíme. V projekte Mobilné záhrady plní úlohu odborného konzultanta a organizátora experimentálnych aktivít. Vie zaangažovať a zmobilizovať (komunitu) ľudí. Rada vymýšla nové veci, ktoré chce potom čo najskôr vyskúšať a zrealizovať.

Späť na Vnútroblok.