Vnútroblok je experimentálna platforma zaoberajúca sa dynamikou sociálneho a fyzického priestoru.

Novinky a výzvy

Archív

Našim cieľom je aktivizovať verejnosť v kontexte verejného priestoru.

Projekty

Vnútroblok je občianska iniciatíva združujúca nápady, projekty a hlavne ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejný priestor v kontexte občianskej spoločnosti.

Veríme, že dobrý verejný priestor potrebuje dobrých ľudí. Že dobrý priestor je udržateľný, sociálne inkluzívny, dynamický a inovatívny a jeho tvorcovia sú emancipovanými občanmi, ktorí si uvedomujú rovnako demokratické slobody, ako aj k nim patriacu zodpovednosť.

Veríme, že zlepšenie kvality verejného priestoru prinesie zlepšenie kvality občianskej spoločnosti a naopak.

Vnútroblok tvoria:

Sandra Štasselová

Michal Štassel

Michal Maco

Veronika Kovácsová

Napíšte nám
Projekty
Naše projekty

Okrem drobných viac-či-menej pravidelných aktivít sa naša práca sústredí na väčšie projekty, ktoré majú za cieľ dosiahnúť reálnu zmenu v oblastiach, v ktorých pôsobia.

Kontaktujte nás: