Späť na Vnútroblok.
Sezona 2014

Nová sezóna na Sasinkovej

Jar je za rohom a my s radosťou týmto zahajujeme sezónu 2014 na Mobilnej záhrade na Sasinkovej 21. Tu vám chceme povedať niekoľko dôložitých informácií, ktoré by ste mali vedieť a, hlavne, vyzvať vás na rezerváciu vášho záhradkárskeho priestoru na Sasinkovej.

1. Nové modely pestovania

Po minuloročných skúsenostiach sme sa rozhodli rozšíriť ponuku pestovacích modelov. Dve nové možnosti záhradkárčenia, ktoré sú rozšírením doterajšieho “toto-je-môj-box“ modelu, sú určené predovšetkým nadšeným záhradkárom, ktorí by chceli mať čo najväčší hospodársky úžitok z ich návštev Sasinkovej 21.

Všetci záhradkári aj nezáhradkári nás po novom môžu podporiť dobrovoľným príspevkom za využívanie pestovacieho priestoru (váš príspevok môžete darovať pre Mobilné záhrady TU – či už platbou kartou, alebo priamo z vášho účtu).

Pre tých, ktorí si z akýchkoľvek dôvodov nemôžu dovoliť projekt podporiť finančne, ostáva pestovanie v jednom boxe zadarmo.

Pri ďalších dvoch sme však museli pristúpiť ku participatívnemu modelu financovania, keďže ponúkať všetko zadarmo nie je dlhodobo udržateľné.

Preto vy, záhradkári, ktorí budete využívať rozšírený pestovací priestor, budete zároveň svojím symbolickým príspevkom pokrývať časť nákladov na prevádzku záhrady. Nebudete len záhradkárom, ale aj mecenášom Mobilných záhrad v Bratislave :) Aj tieto príspevky / dary nám záhradkári aj nezáhradkári môžu poslať počas sezóny formou daru na DobraKrajina.sk.

Modely pestovania:

  1. 1. MODEL MESTSKÝ ZÁHRADKÁR (19 záhradkárov)
    1 drevený box o veľkosti palety (120x80 cm) – ZADARMO alebo dobrovoľný príspevok

  2. 2. MODEL FARMÁR (6 záhradkárov)
    2 boxy za dar 25€ na sezónu

  3. 3. MODEL VEĽKOSTATKÁR (3 záhradkári)
    4 boxy - 3 vonku + 1 vo fóliovníku za dar 50€ na sezónu.

Sezona 2014

Uvedené ceny sú v porovnaní s nákladmi na projekt symbolické, no je to aspoň prvý krok smerom ku udržateľnému hospodáreniu projektu.

2. Výzva pre záhradkárov

Chceli by sme vyzvať všetkých záujemcov o zapojenie sa. Vyplňte prosím jednoduchý formulár (nižšie), vďaka ktorému budeme môcť spravodlivo vybrať čo najviac záhradkárov. Je prirodzené, že ak bude veľký záujem, budeme si musieť vyberať; našim hlavným kritériom bude blízkosť bydliska, preferovať budeme taktiež tých, čo sa zapojili minulý rok (a neflákali to :).Okrem rozbiehaniu sezóny sa venujeme taktiež hľadaniu pozemku (a jeho majiteľa) na ďalšiu Mobilnú záhradu. Prečítajte si našu výzvu a ak o niečom viete, dajte nám vedieť.

Späť na Vnútroblok.