Späť na Vnútroblok.
Mapovanie

Mapovanie dier

(Tlačová správa)

11. 3. 2014  |  Oznam

Ukáž nám diery v tvojom meste. Hľadáme ľudí, ktorí nám pomôžu zmapovať stav nevyužívaných pozemkov v Bratislave.

Ako to bude prebiehať

Chceme zmapovať všetky nevyužívané priestory s pomocou tých, čo ich najlepšie poznajú. Každý, kto sa chce podieľať na mapovaní, sa jednoducho prihlási k jednému z 18 susedstiev, stiahne a vytlačí si mapu susedstva, ktoré si vybral, napíše sa do tabuľky mapovačov a potom už iba zmapuje a odfotí diery, ktoré vo svojom susedstve našiel.

Mapuje sa v sobotu 22. marca; začíname o 10:00 ráno a o 13:00 sa aj so zmapovanými dierami zakreslenými do máp stretneme na Mobilnej záhrade na Sasinkovej 21. Na poobednom stretnutí dáme dokopy zmapované informácie.


  Samotné mapovanie je jednoduché:
 1. Prejdete celú štvrť, ktorú ste si vybrali (aj to najväčšie susedstvo je zvládnuteľné za 2 hodinky)
 2. Zakreslíte do mapy identifikované diery
 3. Každú dieru odfotíte tak, aby bolo zrejmé jej osadenie do bezprostredného okolia (susediace budovy, oplotenie)
 4. S vyplnenými mapkami a prípadne aj fotkami prídite o 13:00 - 14:00 na Sasinkovu, kde ich dáme dokopy. Alebo nám ich pošlite mailom.

  Potrebné vybavenie:
 • - foťák /mobil s foťákom
 • - fixka na označovanie dier v mape
 • - vytlačená mapa susedstva
 • - (voliteľné) bicykel – pre rýchlejšie mapovanie

Čo hľadáme? Čo sú to diery?

Diery sú nevyužívané pozemky v meste. Či už sú len prázdnymi parcelami, alebo na nich stojí nevyužívaná budova.
Dierou nie je voľne prístupný verejný priestor.
Diera môže no nemusí byť oplotená. V každom prípade však musí byť nevyužívaná alebo využívaná minimálne či nevhodne (čierna skládka, občasná parkovacia plocha, sklad stavebného materiálu a iné funkcie, ktoré nie sú plnohodnotným využitím mestského priestoru).

Prečo to robíme? Čo s tým spravíme?

Robíme to preto, že chceme žiť v lepšom meste.

Pred mapovaním:

1. Vyberte si sektor, ktorý chcete mapovať:

Diery

Google mapa pre podrobnejšie zobrazenie hraníc oblastí.

2. Stiahnite si mapu vášho sektora:
(možnosť stiahnuť mapu vo veľkosti A3 alebo rozloženú na dvoch A4):


3. Zapíšte sa do tabuľky:

Prihlasovacia tabuľka pre mapovacie sektory (tu sa môžete prihlásiť).

Takáto je obsadenosť:


4. Prihláste sa na Facebook event (a nezabudnite zdielať vašim známym):

Facebook event: Mapovanie dierProjekt Diery

Diery

Rozbiehame projekt, ktorý sa bude venovať téme dier. Budeme diery mapovať, rozprávať o nich, komunikovať s ich majiteľmi, s mestom a s iniciátormi dočasných intervencií – s katalyzátormi zmien vo fyzických aj v sociálnych štruktúrach mesta. A týchto všetkých (majiteľov nevyužívaných priestorov a dočasných využívačov) spájať v spoločnom cieli - využívaní mesta.

Chceme vytvoriť priestor pre odvážne, instantné a veľmi lokálne zásahy (Marco Casagrande ich volá urban acupuncture) pre nositeľov zmeny, v ktorú dúfame.

Mestá budú dobré vtedy, keď v nich budú žiť zodpovední ľudia, ktorí sa zaujímajú a aktívne starajú o svoje širšie okolie a jeho správu. Keď mestské komunity budú inkluzívne organizmy generujúce vnútorné zdroje s pozitívnymi dopadmi, ktoré presahujú komunitu samotnú.

Chceme meniť mestá tým, že pomôžeme ľuďom vytvárať z dier miesta. Miesta, ktoré sú ich. Ich a ešte mnohých iných ľudí, ktorí sú angažovaní do fyzického vytvárania miesta, alebo ktorých vzťah k miestu je formovaný spomienkami s ním spojenými.

Späť na Vnútroblok.